Genel Müdürümüz Başkanlığında Daire Başkanlarının katılımıyla her 15 günde bir yapılan koordinasyon toplantılarının gündeminde bulunan, Termik Santrallarımızda özellik arz eden muhtelif teçhizatın bakım-onarımı ile malzeme temini daha önceden Amil-i Mütehassıs firmalardan yapılan, ancak İşletme Müdürlüklerince iç piyasa veya kendi imkanlarını da birleştirerek imal ettikleri malzemeler, yapılan işler v.b., Amil-i Mütehassıs firmalar yerine daha ekonomik olarak yurt içinden temini konusunda İşletme Müdürlüklerinin deneyimlerinin diğer İşletme Müdürlüğü elemanlarına sunu yapmak suretiyle aktarılması, tecrübelerin paylaşılması konusunda Başkanlığımızca 14-15 Ekim 2004 tarihlerinde Çan Termik Santralı’nda bir toplantı organize edilmiştir.

Halen Şirketimiz bünyesinde çalışan klasik pulverize tip kazanlara alternatif bir teknoloji olan AKIŞKAN YATAKLI YAKMA teknolojisi ile dizayn edilmiş ilk ve tek kazan olması, katılımcıların toplantı vesilesi ile bu teknolojiyi daha yakından tanımaları gayesiyle Toplantı yeri olarak Çan Termik Santralı özellikle seçilmiştir. Katılımcılar 13 Ekim 2004 Çarşamba günü akşamı Tesis Müdürlüğü misafirhanesinde hazır bulunmuş, topluca akşam yemeği yenmiştir. 14 Ekim 2004 Perşembe günü saat 10.30 da başlayan toplantıya Genel Müdürümüz Sn.Önder PİYADE, Genel Müdür Yardımcılarımız Sn Muzaffer BAŞARAN ve Servet ÜST ile Merkez teşkilatından Daire Başkanı, Müdür seviyesinde katılım, İşletme Müdürlüklerinden Teknik Müdür Yardımcısı ve Başmühendis seviyesinde toplam 40 kişilik katılım sağlanmıştır.

14 Ekim 2004 Perşembe günkü program Çan Termik Santralı Tesis Müdürü Sn. Şükrü ŞİŞMAN, Termik Santrallar ve Maden Sahaları Dairesi Başkanı Sn. Tayfun AÇIL ve Genel Müdürümüz Sn. Önder PİYADE’nin açılış konuşmalarıyla başlamıştır. Sn.Önder PİYADE toplantının amacından kısaca bahsettikten sonra Ambarlı, Bursa, Kangal, Seyitömer, Çatalağzı ve Hamitabat T.S. temsilcileri tecrübelerini, uygulamalarını içeren sunularını yapmak üzere söz almışlardır. Sunular yapılırken katılımcıların sorularıyla gündeme ilişkin soru cevap türünde tartışma ortamı oluşmuştur. Sunuların tamamlanmasından sonra Genel Müdürümüz Sn. Önder PİYADE tekrar kürsüye gelerek genel bir değerlendirme yapmıştır.

Sn PİYADE tecrübelerin İşletmelerimizce paylaşılmasının getireceği avantajlardan söz etmiş, bu konuda İşletme çalışanlarının teşvik edilmesi konusunda Şirketimiz yönetiminin görüşlerini aktararak bu tür organizasyonların devam ettirilmesi, Şirketimiz web sayfasında yayınlanarak paylaşıma açılması konusundaki hassasiyetlerini dile getirmiştir.

Genel Müdürümüzün yaptığı konuşmada verilen mesajların ardından sunu yapan; Ambarlı Fuel-Oil ve DGKÇ Santralı’ndan Canan KARZAN  ve Kemal ONURLU, Bursa DGKÇ Santralı’ndan A.Yavuz ÖZBAY, Hamitabat DGKÇ Santralı’ndan Serdar TOPRAK ve Erdem PELTEK, Seyitömer Termik Santralı’ndan Orhan KIRCA, Kangal Termik Santralı’ndan A.Suat ÜSTÜN, Çatalağzı Termik Santralı’ndan İbrahim ŞEHİRLİOĞLU’na yaptıkları başarılı çalışmalardan dolayı hazırlanan TEŞEKKÜR BELGELERİ takdim edilmiştir. 14 Ekim 2004 Perşembe günü topluca yenilen akşam yemeği ve sohbet mahiyetinde değerlendirmenin ardından ertesi gün 15 Ekim 2004 Cuma günü saat 09.30’da Çan Termik Santralı Tesis Müdürü Sn.Şükrü ŞİŞMAN, AKIŞKAN YATAK TEKNOLOJİSİ ve Çan Termik Santralı konusunda katılımcıları bilgilendirmek amacıyla bir sunu yapmış, müteakiben topluca santral gezilerek detaylı bilgiler alınmıştır. Öğle saatlerinde programın tamamlanmasıyla katılımcılar Çan’dan ayrılmışlardır.

Leave a comment