TEDAŞ Genel Müdürlüğü Özelleştirme Daire Başkanı Önder Piyade, enerji sektörüne gösterilen ilginin desteklenmesi gerektiğini belirterek, “Enerji sorununu özel sektör çözer” dedi

İSTANBUL- Özellikle elektrik enerjisi açığının gündemde olduğu günümüzde, yatram ve işletme faaliyetlerinde özel sektörün katkı ve paymi artıracak düzenlemelerin, en kısa zamanda hayata geçirilmesi gerektiği bildirildi.

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAS) Genel Müdürlüğü Özelleştirme Daire Başkanı Önder Piyade, yaptığı açıklamada, enerji sektöründe özellikle son dönemde özel sektörün payının gittikçe arttığını, hükümetin de bu payın arttırılması yönünde gerekli altyapıyı teşvik edici bir politika izlediğini belirtti.

ÖZEL SEKTÖR İSTEKLİ

Özel sektörün enerji konusunda istekli olduğunu belirten Piyade: “Enerji sektörünün verimli hale getirilmesi, devlet eliyle yürütülemeyen yatırım ve … LL.

iyileştirmenin özel teşebbüs eliyle yapılması mümkündür. Özellikle üretim noktasında Yap-İşlet ve Yap-İşlet-Devret modelleriyle beraber, dağılımda da işletme hakkının devriyle özel sektörün enerji yatırımlarına katkısı artırıldı” dedi.

Özel sektörün kendi enerjilerini üretmede kullandığı oloprodüktörlerin Schlöre yaklaşık 6.5 milyar kilovatsaatlik hithi sagladiginal dikkat çeken Piyade, hukuksal altyapı problemleri sebebiyle beklenen hedefe ulaşılamadığını, ancak hükümetin ve özel sektörün bu sorunu aşmak için uğraştığını kaydetti.

ENGELLER VAR

Enerji sektöründe planlamanın çok iyi yapılması ve nükleer santrallerin biran önce devreye sokulması gerektiğini kaydeden Piyade, son bir yıl içerisinde enerji alanında özellikle Yap-İşlet modeli ve işletme hakkının devriyle beraber yapılan özelleştirmeden ümitli olduğunu dile getirerek, “Bunların altyapısı daha önceden yapılsaydı, daha aktif olacaktı. Enerji sektöründe finansman yetersizliği çok fazla. Özel sektörün en büyük önemi finans getirmek noktasında ortaya çıkıyor. Yurtdışında yaptıkları müracaatlarda, bu altyapının hazır olmaması nedeniyle zorluk çekiyorlar. Bunlar olursa daha çok katkıları olacak. Ayrıca özel sektör, yüzde 18.1 olan kayıp ve kaçak oranının indirilmesi konusunda da başarı sağlayacak” dedi. YENİDEN YAPILANMA

Özelleştirmeden sonra özel sektörün enerji alanında fazla bir pay almasından dolayı yeniden yapılanma yaşandığını anlatan Piyade, “Devlet ve özel sektörün birlikte denetim olayı söz konusu. Sektörde Türk standartlarının, kalitenin belirlenmesi, yatırımların istenilen fiyat düzeyinde yapılıp yapılmadığını denetleyecek bir yapının oluşması gerekir. Enerji Bakanlığı’nın bu konuda bir çalışması var. Bu da özelleştirmeyle paralel giden bir proje” dedi.

Leave a comment