08.10.2004 tarihinde Bakanımız Sn.Dr.M.Hilmi Güler’in katılımları ile onurlandırdıkları basın toplantısında Kuruluşumuzun bugünü, yatırımları ve geleceğe ilişkin vizyonu ile ilgili geniş bir bilgi verildi. Bu yatırımlar içerisinde ülkemizin ve Kuruluşumuzun geleceği açısından önemli projeler içinde yer alan Hamitabat Termik Santralı Projesine ilişkin protokol TÜBİTAK Başkanı Sn. Prof. Dr.Nüket YETİŞ ile HEAŞ Genel Müdürü Sn. Nuri ŞERİFOĞLU ve Afşin Elbistan B Kömür Havzası Enerji Master Planına ilişkin protokol Genel Müdür Sn. Önder PİYADE ile MTA Genel Müdürü Sn.Yener CANDER’in katılımları ile imzalandı.  Projelere ilişkin ayrıntılar aşağıdadır.  TÜBİTAK – EÜAŞ (Hamitabat Termik Santralı Projesi)    Hamitabat Termik Santralı Gaz Türbinlerine ait rotor ve stator ısı plakalarının ve yanma odası metal tuğlalarının yerli imkânlarla temin edilebilmesi amacıyla EÜAŞ Genel Müdürlüğü Bağlı Ortaklığı Hamitabat Elk.Üretim ve Tic.A.Ş. ile TÜBİTAK MAM arasında işbirliğine gidildi. Genel Müdürümüz Sn. Önder PİYADE yapmış olduğu açıklamada, “Söz konusu yedek parçaların temininde, rekabet ortamı oluşturabilmek ve en önemlisi yerli imkânları kullanan firmaları destekleyerek ülke ekonomisine katkıda bulunabilmek hedeflenmiştir. Ayrıca malzemelerin imalatı konusundaki teknolojilerin, ülkemizde gelişebilmesi için bir pazar oluşturabilecek kapasitede ihtiyacın belirlenebilmesi ve meydana çıkarılması gerekmektedir. Belli seviyede ihtiyacın oluşması, ihtiyacın karşılanması konusunda imalata yönelik yatırımı ekonomik hale getirecek ve yerli firmaları bu imalat sektöründe yatırıma yönlendirebilecektir” dedi.  

Bu konuda Genel Müdürlüğümüzce yapılan araştırmalar neticesinde ihtiyaç duyulan malzemelerden yurt içinde yapılabileceği tespit edilen parçaların yerli üretim yolu ile temini için gerekli çalışmalar yapıldığını kaydeden Genel Müdürümüz Sn. Önder PİYADE, “Bu çerçevede TÜBİTAK-MAM ile kobalt bazlı süper alaşım ve yüksek krom içeren özel çelik türleri kullanarak, özel döküm ve imalat yöntemleri ile gaz türbin parçalarının imalatı konusunda bugün(08/10/2004) sözleşme imzalayacağız” dedi. Bu projeden elde edilecek başarı ile birlikte çok önemli bilgi ve tecrübeler kazanılacaktır, şeklinde açıklama yapan Genel Müdürümüz Sn. Önder PİYADE, konuşmasına şöyle devam etti: ” Bu projenin başarı ile sonuçlandırılması neticesinde yurtdışı tekliflere göre çok ciddi döviz tasarrufları sağlanacak, yerli sanayinin üretim yapabileceği yeni alanın önü açılacak, aynı zamanda yurtiçi endüstriyel ve teknolojik kapasitemizin ulaşmış olduğu düzey uluslararası platformda sergilenmiş olacaktır; Vatanımıza, Milletimize hayırlı olmasını dilerim.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakani hilmi guler, Turkiye Elektrik uretim A.snin (EuAs) yatirim ve faaliyetleri konusunda basin toplantisi duzenledi.Bakan guler, Basin toplantisi sonrasi EuAs, TuBiTAK ve MTA arasinda isbirligi anlasmalari imza torenine katildi.(mehmet kaman- 08102004- ankara zaman)

EÜAŞ AFŞİN-ELBİSTAN B ENERJİ HAVZASI “ENERJİ MASTER PLANI” Şirketimiz ile MTA arasındaki protokol anlaşmasının içeriğine de değinen Genel Müdürümüz Sn. Önder PİYADE protokolün içeriği ve hedefleri hakkında şu açıklamalarda bulundu: “Afşin-Elbistan Enerji Havzası; Ülkemizin en büyük linyit rezervine sahiptir. Bakanlığımızın; yerli kaynakların kullanımına verdiği öncelik ve önem çerçevesinde,daha yakın bir ilgiyi hak eden bu havzada 2004 yılında “Enerji Master Planı” çalışması başlatılmıştır.  Enerji Master Planı Hedefleri: Her şeyden önce; Havzadaki kömür rezervini bütün boyutları ile ortaya çıkarmak ve bu rezerve dayalı olarak havzada kurulması planlanan maden işletmeleri termik santral yatırımları,su kaynakları kullanımı, çevresel yatırımlar ve bu yatırımlar sonucu ortaya çıkabilecek imar ve iskan durumlarını planlı bir şekilde düzenlemektir. İkincisi;  Bu projenin devamında, havzada kurulacak termik santralar ve maden işletmelerinin istihdama, bölgesel kalkınmaya olağanüstü katkıları olacak ve yüksek katma değer yaratacaktır.   Enerji Master Planına temel verileri sağlayacak olan en önemli alt çalışma, Havzadaki kömür rezervinin nitelik ve niceliklerini ortaya çıkaracak olan; “Afşin-Elbistan Kömür Havzası rezerv belirleme ve geliştirme amaçlı sondaj programı” projesidir.Bu proje ile havzanın Enerji Havzasına dönüştürülmesinde en önemli adım atılmış olacaktır.

·Projenin büyüklüğü,

·Arazi çalışmaları için büyük organizasyonlar gerekmesi,

·Projenin,havzadaki mevcut rezerv bilgilerinin devamı olacak şekilde yürütülmesi zorunluluğu ve mevcut rezerv bilgilerinin de MTA Genel Müdürlüğü uhdesinde olması,

·Anılan kuruluşun bünyesinde tecrübeli ve yetkin personelin istihdam edilmiş olması,

·Proje sonucu elde edilecek verilerin,uzun dönem içinde yorumlanması, değerlendirilmesi ve güncellenmesi ihtiyacı, ·        Havzada gelecekte planlanacak Termik Santralar için gerekli rezerv bilgilerinin güvenilir şekilde kullanıma sunulması,     Nedenleri ile, bu projenin, Ülkemizin en üst düzey bilgi ve tecrübeye sahip ihtisas kuruluşu olan MTA Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır. Bu Projenin MTA Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilmesi için bugün(08/10/2004) Şirketimiz ile MTA Genel Müdürlüğü arasında “Çerçeve Protokol” imzalanması yoluna gidilmiştir. Bu Projenin süresi 3 yıldır. Projenin tahmini büyüklüğü 20 Milyon Dolar civarındadır. Projeye 2005 yılında başlanacaktır. Enerji Master Planının bu alt projesine başlandığında:      Toplam 131.000 metre rezerv sondajı (toplam 1090 adet sondaj)      Toplam 14.100 metre Hidrojeolojik sondaj (toplam 115 adet sondaj)      Toplam 131.000 metre Kuyu Jeolojisi      Toplam 131.000 metre kuyu logu      Toplam 396 adet Hidrojeolojlik etüt      Toplam 10.600 adet Kömür analizi yapılacaktır.  Bu Alt Proje hayata geçirildiğinde; Bölgede 70 civarında Teknik Personel, 300 civarında geçici işçi istihdam edilecektir. Çalışmalar başladığında, bölgedeki yan sektörlerde (ulaşım, gıda, hizmet v.s.) gelişmeler yaşanacaktır.Vatanımıza, Milletimize hayırlı olması dileklerimle saygılarımı sunarım. “

Leave a comment