Önder PİYADE Elektrik-Elektronik Müh.

Güneş Enerjisi ve Genel Müdürlüğümüzde kullanılma imkânları

Çağımızda elektrik enerjisi, sosyal ve ekonomik kalkınmanın başlıca itici gücü ve çağdaş uygarlığın vazgeçilmez bir parçası durumuna gelmiştir.

Her ülkede kişi başına tüketilen elektrik enerjisi, toplumun refah düzeyinin gerçek göstergesi olarak kabul edilmektedir. Hızla gelişen uygarlığın elektrik enerjisine dayalı yeni işlemler geliştirmesi ve nüfus artışı gibi nedenlerle elektrik enerjisinde büyük açıklar meydana gelmektedir.

Türkiye’mizin elektrik enerji dengesi ile ilgili değerlendirmeler göz önüne alınırsa, hızlı artması beklenen elektrik enerji talebine karşılık elektrik enerji arzının aynı hızda artmasının imkansız olduğu görülmektedir.

Bu bakımdan elektrik enerjisinin israf edilmeden daha verimli ve akılcı kullanımı sağlanmalıdır.

Sağlıklı bir ekonomik gelişmenin gerçekleşmesi ve sürdürülmesi elektrik enerjisinin ucuz, yeterli ve güvenilir bir biçimde sağlanmasına bağlı olmaktadır.

Bu hususlar göz önüne alınarak Orman Genel Müdürlüğü Koruma Daire Baş kanlığımız bünyesinde 1985 yılı içerisinde çalışmalar başlatılmıştır.

Ülkemiz Orman alanlarını gözetleyebilmek ve kontrol altında tutabilmek için mahallin en yüksek rakımdaki noktalarında inşa edilen Yangın Gözetleme Kuleleri bu zorunluluktan dolayı hem elektrik İletim Şebekelerinden (Enterkonnekte Şebeke) hem de ulaşım yolları ile yerleşim merkezlerinden uzakta bulunmaktadır. Bu yüzden toplam kule adedinin % 20’sinin Elektrik Enerji ihtiyacı Elektrik İletim Şebekelerinden sağlanabilmektedir. Geri kalan %70’i Benzin/Dizel motorlu jeneratör %10 da akülerce sağlanmaktadır.

Kule elektrik enerji ihtiyacını jeneratörlerce karşıladığımız sürece işletme giderlerinin fazla olduğu, petrol fiyatlarına bağlı olarak arttığı görülmektedir. Bunun yanı sıra benzin veya motorinin ikmal ve stoklanması, jeneratörlerin sık sık arızalanmalar, yedek parça giderleri de maliyet artışına neden olduğu gözlenmiştir. Ayrıca meydana gelen arizalardan dolayı haberleşme sistemlerinin aksaması, insan sağlığını etkileyecek şekilde gürültülü çalışmaları ve çevre kirliliğine yol açmaları da diğer olumsuz faktörlerdir.

Leave a comment