ANKARA – 2004 yılı Eğitim Faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve 2005 yılı eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi amacıyla 25-26.Kasım.2004 tarihlerinde Genel Müdürlük Eğitim Salonunda bir toplantı düzenlendi. Şirketimiz Üst Düzey Yöneticileri, Daire Başkanları, Taşra Üniteleri Eğitim Uzmanları ve Eğiticilerin katıldığı toplantı, 2004 yılı Eğitim faaliyetlerini  anlatan slayt gösteri ile başladı.   Bu görsel sunumun ardından Eğitim ve Bilgi İşlem Daire Başkanımız Muzaffer Tanı açılış sunumu, Genel Müdür Yardımcılarımız Ahmet Akçay ve Muzaffer Başaran da birer konuşma yaptı. Ayrıca Genel Müdürümüz Önder Piyade katılımcılara verdiği yemekte görüş ve önerilerini aktardı.

Eğitim ve Bilgi İşlem Daire Başkanımız Muzaffer Tanı, yaptığı sunuma hizmet içi eğitimin neden önemli olduğunu açıklayarak başladı.  Konuşmasını eğitim faaliyetlerinin amacı, hedefleri ve dayanağını anlatarak devam etti. Eğitimde kullanılan yöntem ve stratejilere değinen Muzaffer Tanı, şirketimizde kullanılan sistematik eğitim yaklaşımı hakkında dinleyicilere bilgi verdi. Daire Başkanımız 2004 yılı faaliyetleri hakkında bilgi verdikten sonra planlanan eğitim faaliyetlerinin 2004 yılı ilk on ayı verileri ışığındaki gerçekleşme oranlarını anlattı.

Genel Müdür Yardımcımız Ahmet Akçay, çağımızın  en önemli  performans kriterlerinden olan; maliyet, kalite, hizmet ve hız ölçülerini yeniden yorumlayarak başlanılan çalışmalardan ve şirket çalışanlarının katkılarıyla alınan olumlu sonuçlardan bahsederek sözlerine başladı. 2004 yılının “Kaynakları Etkin Kullanma ve Maliyetleri Azaltma Yılı” olarak ilan edilmesi ile birlikte, öncelikle yeniden yapılanma çalışmaları kapsamında, atıl durumdaki ünitelerin kapatılması veya birleştirilmesiyle eleman ve ekipmanların diğer birimlerde değerlendirildiğini belirten Ahmet Akçay, başlattıkları uygulamaları aşağıdaki şekilde listeledi:

 • Kırtasiye ve büro giderlerinin azaltılması,
 • Arşivlerin yeniden düzenlenmesi,
 • Boş ve atıl lojmanların değerlendirilmesi,
 • Ambar stok yönetiminin geliştirilmesi,
 • Enerji Santralleri Performans değerlendirme (ESPD) projesiyle üretim bilgilerinin güncel ve hızlı bir şekilde merkeze ulaştırılması,
 • Performans kriterlerinin izlenmesi,
 • Hizmet araçları-iş makineleri ve özel güvenlik hizmetlerinin Hizmet alımı yoluyla temin edilmesi,
 • Fazla mesai ve vardiya sisteminin düzenlenmesi,
 • Personel eğitim plan ve uygulamasının geliştirilmesi,
 • Süpervizörlük hizmetlerinin kontrol altına alınması,
 • WEB sayfasının yeniden düzenlenerek Şartname taslakları ve ihale ilanlarının yayınlanması,
 • Kömürde Kalite çemberi projesi ile Kalorifik değerin ayarlanması.

Bu uygulamaların sonucunda 2004 yılı sonu itibariyle yaklaşık olarak 600 trilyon TL tasarruf sağlanacaktır. Bu tasarrufun, ortalama maliyete göre değerlendirildiğinde, 3 büyük santralın üretimine denk geldiği düşünüldüğünde ne kadar önem arzettiği daha iyi anlaşılacaktır.

Eğitimlerimize her zamankinden daha fazla önem ve değer vererek sürekli iyileştirmemiz, geliştirmemiz ve değişime açık olmamız gerektiğini ifade eden Ahmet Akçay, “eğitimleri, iş süreçlerinin yeniden inşası, değişim ve dönüşümün beyaz sayfası olarak görüp,sürekli yenileyerek planlayabilmeliyiz” şeklinde konuştu.

Genel Müdür Yardımcımız Muzaffer Başaran da yaptığı konuşmada, eğitimin üç açıdan çok önemli olduğunu ifade etti. Bunlar:

 1. Çalışanlara yeni bilgilerin verilmesi,
 2. Çalışanların mevcut bilgilerinin tazelenmesi, ve
 3. Kurum çalışanları arasında ilişkilerin geliştirilmesi.

Toplantının ikinci bölümüne eğitim müdürlerimiz Lütfi Çoskun, Atilla Barutçu ve Doğan Tahmaz‘ın 2004 yılı eğitim faaliyetlerinin değerlendirilmesi, yeni oluşturulan programlar, yeni yönetmelikler ve bunların getirdiği yükümlülükler, merkez teşkilatı ve taşra birimleri olarak yapılması gerekli olan faaliyetler hakkında katılımcıları bilgilendirmesiyle devam edildi.

Sayın Genel Müdürümüz Önder Piyade, katılımcılara bir akşam yemeği verdi ve yemekte yaptığı konuşmada eğitim faaliyetlerinden beklentilerini anlattı.

Sayın Önder Piyade interaktif ve çağdaş eğitim metotlarına önem verilmesi gerektiğini, dolayısıyla ileriye dönük teknoloji kullanarak eğitimlerin sunulması konusunda her türlü desteği Genel Müdür olarak vereceğini ifade etti.

Toplantının ikinci gününde, 2005 yılı programlarının oluşturulması için merkez ve taşra temsilcilerinin talepleri ve merkezden beklentileri dile getirildi. Her eğitimin tek tek irdelenmesi yoluyla yapılan eğitimler hakkında görüşlerini ifade edildi. Eğitimin daha verimli ve daha etkin  nasıl yapılabileceği konusunda aktarılan bilgiler sonucunda ortak bir görüş belirlendi. Eğitim ihtiyaç ve planı taslak olarak hazırlandı, ve son haline getirilip “yönetim kuruluna sunulmak üzere” ilgili müdürlüğüne iletildi.

Leave a comment