ANKARA- 9 Kasım 2004 tarihinde Şirketimiz toplantı salonunda gerçekleştirilen ve sektörden çeşitli dernek temsilcileri ile şirket yöneticilerinin katıldığı toplantıda; Genel Müdürümüz Sn. Önder PİYADE’ nin açılış konuşmasını müteakip APK Dairesi Başkanı Sn. Fevzi TAŞDEMİR EURELECTRIC’i ve toplantının gerekçelerini anlatan bir sunum yaptı.

1971 yılından itibaren başlangıçta TEK (Türkiye Elektrik Kurumu), bilahare de TEAŞ (Türkiye Elektrik Üretim İletim A.Ş.) adı altında üyeliği sürdürülen ve çalışma gruplarında aktif olarak temsil edilen EURELECTRIC’e ülkemiz adına üyeliğin; TEAŞ’ın  yeniden yapılandırılması sonucunda ortaya çıkan TEİAŞ (Türkiye Elektrik İletim A.Ş.), EÜAŞ (Elektrik Üretim A.Ş.), TETAŞ (Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş.) ile TEDAŞ (Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.) arasında imzalanan “PROTOKOL” uyarınca grup adına EÜAŞ tarafından sürdürüldüğünü belirten APK Dairesi Başkanı Sn. Fevzi TAŞDEMİRBilindiği gibi Ülkemiz, halen EURELECTRIC Yönetim Kurulu’nda Kuruluşumuz Genel Müdürü Sn. Önder PİYADE tarafından temsil edilmektedir. 2003 yılından itibaren, EURELECTRIC Tüzük ve Yönetmelik hükümleri gereği; söz konusu Kuruluşa üyeliğin, ülkemiz elektrik sektöründeki çeşitli aktörlerin temsil edildiği bir  “ULUSAL BİRLİK” aracılığıyla sürdürülmesi zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Bu amaçla, Şirketimiz öncülüğünde bir süreç başlatıldı ve çalışmaları yürütmek üzere Başkanlığımız idaresinde TEİAŞ, TETAŞ ve TEDAŞ temsilcilerinin de katılımıyla bir “Komisyon” oluşturuldu. Bu Komisyonun yoğun çalışmaları sonucunda; “Türkiye Elektrik Sanayi Derneği” adı altındaki oluşumun kuruluş çalışmalarına başladık ve taslak bir Tüzük hazırladık. Bu toplantıdaki amacımız; yeni oluşum, bu oluşuma katılım ve Dernek Tüzük taslağını sektördeki ilgili kuruluşlarla tartışmaya açmaktır.”dedi.

Söz alan katılımcıların tamamı da; liberalleşen elektrik piyasasında, politikaların belirlenmesi ve yeniliklerin izlenmesi açısından en az kamu kadar özel sektörün de katılımını sağlayacak bu girişimi çok olumlu bulduklarını ifade etti.

Toplantıda; Elektrik Sanayicileri ve İşadamları Derneği (ELSİAD) yetkilisinin; yeni bir dernek oluşturmak yerine mevcut Tüzükte gerekli değişiklikleri  sağlayarak EURELECTRIC’e üyeliğin ELSİAD aracılığıyla devam ettirilmesi teklifi; temsilcilerin çoğunluğu yeni bir dernek kurulmasının daha yararlı olacağı düşüncesinde olduklarını belirtmesiyle kabul görmedi. Ayrıca temsilcilerin aidat konusunu gündeme getirmeleri üzerine; Genel Müdürümüz Sn. Önder PİYADE, EURELECTRIC aidatının önemli bir kısmının sektörde büyük bir ağırlığa sahip kamu kuruluşlarınca ödenebileceğini söyledi.  

Toplantı; Dernek Tüzük Taslağı’nın ve gerekli bilgilerin EÜAŞ web sayfasında yayınlanmasını takiben, sektör temsilcilerinin konuya ilişkin görüşlerinin ve katılım isteklerinin yazılı olarak Kuruluşumuza iletilmesi hususunda mutabakata varılması ile sona erdi.

Leave a comment