KÜTAHYA – Olağan “Termik Santralar Üretim Değerlendirme ve Koordinasyon  Toplantısı” 26-27-28 Ekim tarihlerinde Tunçbilek’te yapıldı.

Toplantı, Genel Müdürümüz Sn.Önder PİYADE’ nin başkanlığında; Genel Müdür Yardımcılarımız Servet ÜST ve Muzaffer BAŞARAN, Daire Başkanlarımız, Bağlı Ortaklık Genel Müdürlerimiz ve İşletme Müdürlerinin katılımıyla;  26-27-28 tarihlerinde Tunçbilek Termik Santralı’nda yapıldı. Bilindiği gibi bu toplantı; bu yıl yapılan  4. Üretim Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı olma niteliği taşımaktadır.

Toplantı, Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürü’nün açılış konuşmasıyla başladı. 

Toplantının açılışında bu toplantıyı düzenlemekten gerçekten büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Termik Santrallar Daire Başkanı Sn. Tayfun AÇIL “Böyle yararlı toplantıları sık aralıklarla yapmayı düşünüyoruz çünkü tek bir amacımız var üretim, üzerimize düşen görevi yerine getirmek, sahalarda  olan birimler ile genel müdürlükteki birimler yetkileri dahilinde işlerini halledecek ve biz yakınlaşmayı sağlayacağız, bu bakımdan düzenlemiş olduğumuz bu toplantıları çok önemsiyorum” dedi.  

Toplantıya birinci gününde başkanlık yapan Genel Müdür Yardımcımız Sn. Muzaffer BAŞARAN toplantının amacına ve programına değindikten sonra  Proje Yönetimi konusunda şu saptamalarda bulundu:“ Santrallarda rehabilitasyonlar olacak belki bazı techizatlar komple yenilenecek bunların hepsi aslında birer projedir. Projenin başlaması, bitişi nasıl olacak? İmkanlarımız nedir? Ödeneğimiz nedir? Personeli nasıl tahsis edeceğiz? Bunu nasıl takip edeceğiz? Bütün bunlar projenin birer parçalarıdır. Çünkü bir hedefe ulaşmak, önemli olduğu gibi o hedefe hedeflenen sürede ve  hedeflenen kalitede de ulaşmak önemlidir” dedi.  

Kurumumuzun görevini yerine getirirken hedefi olan karlılık ve verimliliğin hedefinin gerçekleştirilmesi için girdi maliyetlerinin düşürülmesi gerektiği ve bu alanda en önemli faktörün insan eğitimi olduğunu belirten Eğitim ve Bilgi İşlem Daire Başkanı Sn. Muzaffer TANI’ nın “Eğitimin önemi, Eğitim ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’ nın faaliyetleri” konusundaki açıklamalarından sonra, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde öğretim görevlisi olarak görev yapan Salih KAYA; katılımcılara, “PROJE YÖNETİMİ” hakkında eğitim verdi. Öğleden sonra ise “Enflasyon Muhasebesi Ve Uygulamaları” ile ilgili Global Şirketi yetkilileri tarafından katılımcılara bilgi verildi.

Toplantı devam ederken Tunçbilek ‘e gelen Genel Müdürümüz Sn. Önder PİYADE; önce Tunçbilek Termik  Santralında incelemelerde  bulunup, Santral İşletme Müdürü ve Termik Santrallar Daire Başkanı’ ndan bilgi aldı.

Santraldaki incelemelerden sonra Toplantıya katılan Genel Müdürümüz; Müşteri hizmetleri Daire Başkanı Sn. A.Kadir BAHADIR’ ın “Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği” hakkında katılımcılara yaptığı sunumu izledi. 

Şirketimizin gelecek dönemlerde de Elektrik üretiminde yerli, ucuz ve kaliteli kaynaklardan daha çok  yararlanılması  için alınacak önlemlerin  önemine  değinen  Genel Müdürümüz Sn. Önder PİYADE bu çalışmaların amacına yönelik konuşmasında “2005 ile ilgili Bakanlıkta ciddi bir enerji politikası çalışması yapıyoruz. Buradan çıkaracağımız çalışma sonucuna dayanarak enerji sektöründe geçen senelerde yaptığımız politika değişikliğine paralel olarak hidrolik kullanımını, termik kullanımını ve termikte de ilk önce kömür ondan sonra doğal gaz kullanımını, mümkün  olduğu kadar bu senede doğal gazı kullanmamayı düşünüyoruz. Buradaki çalışmalarımızın neticesinde Bakanlıkta yapacağımız enerji ile ilgili planlamalarda böyle bir öngörümüz var” dedi. Bu öngörüde İşletmelerin yapacağı çalışmaların çok önemli olduğunu belirten Sn. PİYADE; Bağlı Ortaklık Genel Müdürleri ve Santral İşletme Müdürleri’nden , ünite bazında 2004 yılı  yatırımlarının gözden  geçirilmesi, bu yatırımların hangi  aşamada olduğu ve ileriye dönük 2005 yılında yapılması planlanan proje, yatırım ve rehabilitasyon çalışmalarının neler olabileceği, 2005 yılı hedef üretimi gibi konularda bilgi aldı.

Leave a comment