Genel Müdürümüz Sn. Önder PİYADE’ nin basın açıklaması

TERMİK SANTRALLAR 

ÜRETİM DEĞERLENDİRME VE KOORDİNASYON TOPLANTISI

08-09 Temmuz 2004 / BURSA

  Değerli basın mensupları;   Ülkemiz elektrik ihtiyacının yaklaşık %44’ünü karşılayan Elektrik Üretim A.Ş. 20.104 MW Kurulu Gücüyle Dünyanın önde gelen enerji üretim şirketleri arasında yer almaktadır.   Mevcut santrallerimize ilave olarak halen yatırımı devam eden 320 MW’lık Çan Termik Santralı ile 1440 MW’lık Afşin B Termik santrallarının 2004 ve 2005 yıllarında devreye alınacaktır.   Sayın Başbakanımızın Kamuda Tasarruf yılı olacağı yönündeki genelgeleri ve Bakanlığımızın Enerji Politikası doğrultusunda elektrik üretiminde yerli kaynak kullanımının arttırılması. temiz. güvenilir ve ucuz enerji üretim hedeflerinin tutturulması için yoğun bir çalışma zemini sağlanmış olup. 2003 yılı Kuruluşumuzda tam anlamıyla verimlilik ve azami tasarruf  yılı olmuştur. Nitekim. Kuruluşumuzca 2003 yılında 63.256 GWh üretim gerçekleştirilmiş olup. yerli kaynak kullanımımız %68 olarak gerçekleşmiştir. 18 ay süresince de üretim maliyetleri minimum seviyelere çekilmiş ve Elektriğe zam yapılmamıştır. Yapılan çalışmaların neticesi ise 699 Trilyon’a yakın tasarruf sağlanmıştır. 2004’ün ilk altı ayında toplam 31 milyar kwh üretim gerçekleştirilmiş olup. bu üretimin 8.631.546.000 kwh’ı Termik Santrallarımızdan sağlanmıştır. Söz konusu Termik elektrik enerji üretimi için. 500.000 ton taş kömürü. 7.200.000 ton linyit kömürü. 626.000.000 Sm3 doğal gaz ve 100.000 ton fuel-oil kullanılmıştır. Yılın ikinci altı ayında termik santrallarımızda 13.600.000.000 Kwh daha üretim yapılması planlanmıştır. Santrallarımızda bu üretimi rahatlıkla karşılayacak şekilde; bakım. onarım ve revizyon çalışmaları tamamlanarak hazır duruma getirilmiştir.  Yine geçmiş yıllarda uzun bir süreden beri yapılamayan büyük bakım-onarım ve rehabilitasyonların 2004 ve 2005 yılları içerisinde gerçekleştirilmesi için çalışmalar son aşamasına gelmiştir.  Termik Santrallarımızda Verimliliğin arttırılması yönünde Orta Doğu Teknik Üniversitesi  ve Gazi Üniversitesiyle işbirliği anlaşması yapılarak çalışmalara başlanmış olup. yanma optimizasyonlarının yapılıp.   ana   yakıt  ve   yardımcı yakıt giderleri  asgari düzeye indirilmesi hedeflenmiştir. Aynı zamanda 2003 yılında başlanılan e-devlet projesi ile Türkiye sathındaki santrallarımızın merkez teşkilatımızla iletişimi on-line hale getirilmiş. üretim ve mali performans kriterlerinin de eşzamanlı izlenmesi ile bir Karar Destek Sistemi hayata geçirilmiştir.  2004 yılı üretim programları ve mali hedeflerin gerçekleştirilmesi amacıyla Kuruluşumuz üst Yönetimi ile Termik Santrallarımızın İşletme Müdürlerinin katılımıyla. belli periyotlarda yapmakta olduğumuz Üretim Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantılarının üçüncüsü Bursa Doğalgaz Kombine Çevrim Santralında gerçekleştirilmiştir.  Bu toplantılar. 2004 yılı ilk altı ayı için konulan hedeflerin gerçekleştirilmesini. karşılaşılan zorlukların ve problemlerin çözüm metotlarını katılımcı bir anlayışla görüşüp değerlendirmek suretiyle yılın ikinci altı ayına daha dinamik ve hazırlıklı girmek amacını taşımaktadır. Bursa Doğalgaz Kombine Çevrim Santralında yapılan bu toplantı sırasında. Bursa ve çevre illere yardım amacıyla yaptırılan ilk yardım – arama  kurtarma merkezi. çocuk parkı  ve Atatürk büstü gibi sosyal tesislerinde açılışları yapılmış. Ayrıca Güney Marmara ve özellikle Bursa yöresinin elektrik enerji talebini güvenilir. çevreye duyarlı ve kesintisiz bir şekilde karşılamak amacıyla yapılan büyük onarım ve rehabilitasyonlar yerinde incelenmiştir.   Önder PİYADE EÜAŞ Genel Müdürü  

              EÜAŞ BASIN-HALKLA İLİŞKİLER VE ENFORMASYON MÜDÜRLÜĞÜ

Leave a comment