ANKARA- 11 Ocak 2004 tarihinde Şirketimiz toplantı salonunda gerçekleştirilen ve Genel Müdürümüz Sn. Önder PİYADE, Genel Müdür Yardımcılarımız Sn. Ahmet AKÇAY, Sn. Servet ÜST, Sn. Muzaffer BAŞARAN ve Daire Başkanlarımızın katıldığı toplantıda; Termik Santallar ve Maden Sahaları Daire Başkanlığı Maden Sahaları İşletme ve Bakım Müdürü Sn. Cumali TAŞTEKİN tarafından Afşin-Elbistan Havzası Enerji Master Planı, bu plan çerçevesinde yapılanlar, bölgedeki Santrallarımızdaki revizyonlar, üretimleri, yakıt ihtiyaçları, geleceğe yönelik projeksiyonlarla ilgili çok geniş kapsamlı bir brifing verildi.

“Afşin-Elbistan Enerji Havzası, Afşin-Elbistan A ve B Termik Santrallarının Tahmini Kömür Talepleri, Afşin Elbistan Linyit İşletme Müdürlüğünün Üretim Gücü, Afşin Elbistan Linyit İşletme Müdürlüğünün Aktüel Durumu ve Afşin Elbistan İşletme Müdürlüğünün Tam Kapasite Kömür Üretimi Yapabilmesi İçin Talepleri” başlıklı konuları içeren brifing, Genel Müdürümüz Sn. Önder PİYADE’ nin ve Termik ve Maden Sahaları Daire Başkanı Sn. Tayfun AÇIL’ ın toplantı gündemine ilişkin açılış konuşmalarıyla başladı. Sunumun amacının Afşin-Elbistan kömür havzasındaki A ve B Termik Santrallarının 2005-2010 yılları arasındaki altı yıllık sürede ihtiyaç duyacakları kömürün temin edilmesine yönelik tedbirleri ortaya koyarak, bu santralların yakıt temin güvenliği ihtimallerini tartışmak olduğunu belirten Genel Müdürümüz Sn. PİYADE;” Bilindiği üzere bölgede çok büyük bir elektrik üretim potansiyeli var. Bu nedenle söz konusu havzada enerji yatırımlarının bir plan ve program dahilinde yapılması, linyit kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılmasına çok önem veriyoruz. DPT Müsteşarlığı’nın da görüşü alınarak Afşin-Elbistan Havzasındaki kömürün etkin bir şekilde değerlendirilerek ülke ekonomisine kazandırılması için bir “Enerji Master Planı” çalışması başlattık. Bu kapsamda Enerji Havzasına dönük bir çok çalışma yürütülmektedir.Bu bağlamda; Enerji Master planının temel veri tabanını havzadaki kömür rezerv bilgilerinin oluşturacağı temelinden yola çıkarak havzadaki rezervin bütün boyutlarıyla ortaya çıkarılabilmesi için bir sondaj programı hazırladık ve gerçekleştirilmesi MTA ile protokol imzaladık. Ayrıca Afşin-Elbistan B termik Santralına kömür temin seçeneğinin belirlenmesi için danışmanlık ihalesi yaptık. Bu toplantıda, bu konuda Şirket olarak yaptıklarımızı, bundan sonra yapacaklarımızı bu konudaki alternatif fikirleri de alarak konuşup tartışacağız.” dedi.

Brifinge; Afşin-Elbistan Enerji Havzası, Afşin-Elbistan A Termik Santralı Rehabilitasyon Süreci ve B Termik Santralı Tesis ve Ticari İşletmeye Geçiş Süreç Analizlerini yaparak başlayan başlayan Termik Santallar ve Maden Sahaları Daire Başkanlığı Maden Sahaları İşletme ve Bakım Müdürü Sn. Cumali TAŞTEKİN; Afşin -Elbistan Linyit İşletme Müdürlüğü’nün aktüel durumu ve söz konusu Müdürlüğün tam kapasite kömür üretimi yapabilmesi için talepleri hakkında açıklamalarda bulundu. A Termik Santralı kapsamlı bir rehabilitasyona başlanacağını bu sürece yönelik danışmanlık ihalesinin yapıldığını kaydeden Sn. Cumali TAŞTEKİN;”Afşin-Elbistan B Termik Santrallarının ihtiyacı olan kömürü de Çöllolar Kömür Sahasından veya Kışlaköy Kömür Sahasından temin etmeyi düşünüyoruz. Ancak her iki seçenekte de 2010 yılında B Termik Santralına kömür sunulabileceği görülmektedir. Oysa, 2005-2010 yıllarını kapsayan 6 yıllık dönem için B Termik Santralının kömür ihtiyacı, kapsamlı bir yatırım yapılmaksızın, Kışlaköy İşletme tam kapasite çalıştırılarak karşılanmaya çalışılacaktır. B termik Santralı ünitelerinin 2004-2005 yıllarında 5’er ay ara ile deneme üretimine alınacağı göz önüne alındığında, santral için gerekli kömür ancak Kışlaköy Kömür İşletmesinden karşılanabilir.Bu İşletmenin kömür ihtiyacımızı tam olarak karşılayabilmesi için maden işletim plan ve konseptlerinde acil değişiklikler yapılması gerekmektedir” dedi.

Leave a comment