TEDAŞ, özelleştirme ile enerji kaybını azaltmayı hedefliyor.

TEDAS Özelleştirme Daire Başkanı Önder Piyade

ANKARA (Zaman), Elektrik dağıtım şirketlerinin işletme hakkını devretme çalışmalarını yapan hükümet, kaçak ve kayıp enerji miktarını azaltmayı hedefliyor. TEDAŞ Özelleştirme Daire Başkanı Önder Piyade, 1995 yılı değerlerine göre 12 milyar kWh. enerji kaybı yaşandığını, özelleştirmeyle bu oranı 6 milyar kWh’e indirmeyi hedeflediklerini açıkladı.

29 Kasım 1996 Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile TEDAŞ bünyesindeki dağıtım müesseseleri ve bağlı ortaklıklar 29 adet görev bölgesi ile gruplandınldığını hatırlatan Piyade, görev bölgelerinin de ulusal elektrik sisteminin yapısı ile özelleştirme sırasında verimliliğin ve hizmetlerin bütünlük içerisinde yürütülmesi hususları göz önüne alınarak belirlendiğini kaydetti. Mevcut sözleşmelerde kilowatt başına düşen işletme maliyeti, kayıp enerji ve makul temettü konularında belirleyici hükümler bulunmadığını, yaptırım getirilmediğini ifade

Santralleri’nin 1995 yılı toplam üretimine veya başka bir örnekle Ambarlı Termik santralimizin 1993 yılı toplam üretimlerine eş değerdir”

Piyade, özelleştirmenin amacı olan halka ve sanayiye daha ucuz ve kaliteli elektrik enerjisinin ihtiyaçları ölçüsünde sunabilmek, kayıp ve kaçak enerjiyi makul seviyeye çekmek ve mevcut uygulamalarda ortaya çıkan sorunları çözmek için yeniden şartname, Görev Verme Sözleşmesi ve İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi düzenlendiğini bildirdi. Bu sözleşmelerin Danıştay’ın onayından sonra yürürlüğe gireceğini belirten Önder Piyade yeni uygulamada sağlanacak faydaları ise şöyle sıraladı: -Kaçak ve kayıp enerjinin azalması, -İstihdamda rasyonelleşmeye gidilmesi,

Görev bölgelerindeki birim işletme maliyetlerinin düşürülmesi, -Enerji sektörüne kaynak oluşturulması, -Yatırımlarda modern teknoloji uygulamasına imkan sağlanması, -İşgücü ve işletmede verimliliğin artırılması.

eden Piyade, enerji kaybıyla ilgili şunları söyledi:

“Teşekkülümüzün özelleştirmeden dolayı ulaşılmasını öngördüğü kayıp oranlarına göre 1995 yılı değerleri üzerinden pratik bir uygulama yapıldığında, ülke genelinde yaklaşık 12 milyar kWh. kayıp enerji değeri 6 milyar kWh.’a düşecek ve dolayısıyla 6 milyar kwh. enerji ülke ekonomisine kazandırılacaktır. Bu değer; Keban Hidroelektrik Santral’i (HES)’nın 1994 yılı toplam üretimine, Afşin Elbistan Termik

Leave a comment