Araştırma ve Yazılar

Enerjinin tamamı özel sektöre

Enerjinin tamamı özel sektöre

Enerjinin tamamı özel sektöre

TEDAŞ Genel Müdürlüğü Özelleştirme Daire Başkanı Onder Piyade, enerji sektörüne gösterilen ilginin desteklenmesi gerektiğini belirterek, “Enerji sorununu özel sektör çözer” dedi

Y STANBUL- Özellikle elektrik Tenerjisi açığının gündemde olduğu günümüzde, yatram ve işletme faaliyetlerinde özel sektörün katkı ve paymi artıracak düzenlemelerin, en kısa zamanda hayata geçirilmesi gerektiği bildirildi.

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAS) Genel Müdürlügü Özelleştirme Daire Başkanı Önder Piyade, yaptığı açıklamada, enerji sektöründe özellikle son dönemde özel sektörün payının gittikçe arttığını, hükümetin de bu payın arttırılması yönünde gerekli altyapıyı leşvik edici bir politika izlediğini belirtti. ÖZEL SEKTÖR ISTEKLI

Özel sektörün enerji konusunda istekli olduğunu belirten Piyade: “Enerji sektörünün verimli hale getirilimesi, devlet cliyle yürütülemeyen yatırım ve

… LL.

iyileştirmenin özel teşebbüs eliyle yapılması mümkündür. Özellikle üretim noktasında Yap-Işlet ve Yap-Işlet-Devret modelleriyle beraber, dağılımda da işletme hakkının devriyle özel sektörün enerji yatırımlarına katkisi artırıldı” dedi.

Özel sektörün kendi enerjilerini ürelmede kullandığı oloprodüktörlerin Schlöre yaklaşık 6.5 milyar kilovatsaatlik hithi sagladiginal dikkat çeken Piyade, hukuksal altyapı problemleri sebebiyle beklenen hedefe ulaşılamadığını, ancak hükümetin ve özel sektörün bu sorunu aşmak için uğraştığını kaydetti.

ENGELLER VAR

Enerji sektöründe planlamanın çok iyi yapılması ve nükleer santrallerin biran önce devreye sokulması gerektiğini kaydeden

Piyade, son bir yıl içerisinde enerji alanında özellikle Yapİşlet modeli ve işletme hakının devriyle beraber yapılan özelleştirmeden ümitli olduğunu dile getirerek, “Bunların

altyapısı daha önceden yapılsaydı, daha aktif olacaktı. Enerji sektöründe finansman yetersizliği çok fazla. Özel sektörün en büyük önemi finans getirmek noktasında ortaya çıkıyor. Yurtdışında yapukları

müracaatlarda, bu alıyapının hazır olmaması nedeniyle zorluk çekiyorlar. Bunlar olursa daha çok katkıları olacak. Ayrıca özel sektör, yüzde 18.1 olan kayıp ve kaçak oranının indirilmesi konusunda da başarı sağlayacak” dedi. YENİDEN YAPILANMA

Özelleştimeden sonra özel sektörün enerji alanında fazla bir pay almasından dolayı yeniden yapılanma yaşandığını anlatan Piyade, “Devlet ve özel sektörün birlikte denetim olayı söz konusu. Sektörde Türk standartlarının, kalitenin belirlenmesi, yatırımların istenilen tiyat düzeyinde yapılıp yapılmadığını denetleyecek bir yapının oluşması gerekir. Enerji Bakanlığı’nın bu konuda bir çalışması var. Bu da özelleştirmeyle paralel giden bir proje” dedi.